Państwowe inwestycje w rodzinę. „Od 20 lat nie mieliśmy tak wysokiego wskaźnika dzietności”

odkąd 20 lat nie mieliśmy tak wysokiego wskaźnika dzietności. Niestety, daleko nam jeszcze do sytuacji, w której można by mówić o zastępowalności pokoleń.

Strona 1 z 11